(2023/09/13)  NEW 
本部大会会場の上瀬谷球場・・・
草ぼうぼう状態、さみしいです。